Vítejte na stránkách naší ordinace!

Poskytujeme zdravotní péči v oboru interna a endokrinologie pro dospělé. Vyšetření je možné po telefonickém či osobním objednání na doporučení jiného lékaře.


Máme smlouvy s těmito pojišťovnami:

205 - Česká průmyslová ZP
111 - VZP
201 - Vojenská ZP
207 - OZP
211 - ZP Ministerstva vnitra

Pojištěnci ostatních pojišťoven platí v hotovosti. Po předložení dokladu na pojišťovně by jim měla být částka proplacena.

Novinky

Dovolená: 16.-17.12. a 23.-31.12.2021

Žádáme pacienty o trpělivost při telefonování. Pokud bezprostředně nebereme telefon,tak právě vyšetřujeme jiné pacienty. Pokud je linka obsazena, tak telefonicky konzultujeme s dalšími pacienty . Interní a endokrinologická ambulance , MUDr.Pavel Rosa , tel.: 312 241 942 . E-mail : ordinace@intendo.cz

Původní telefonní linka 312 615 132 byla pro opakované odpojování v ústředně 1. Všeobecné polikliniky zrušena.